Zašto deca pokazuju odbojnost prema matematici?

Odbojnost kod dece prema matematici javlja se još u najranijim razredima osnovne škole. To je period kada je deci jos uvek najvažnija igra, a učitelji(ce) smatrajući da je matematika jedan od glavnih predmeta, često časove fizičkog menjaju časovima matematike.
 
Zapostavljanje fizičke kulture zbog drugih predmeta samo je jedan od razloga zbog čega deca nemaju dovoljno fizičke aktivnosti u školi. Ozbiljan problem sa kojim se naše škole suočavaju jeste nedostatak fiskulturnih sala, neopremljenost i zastarelost opreme. S druge strane, škole sa odgovarajućim prostorom za obavljanje fizičke kulture imaju problem nedovoljnog kapaciteta, pa se časovi fizičkog, najčešće u najmladjm razredima, obavljaju napolju i uslovljeni su vremenskim prilikama. S toga su najmlađi osuđeni da većinu časova fizičkog provode u učionici, baveći se nekim drugim aktivnostima.
 
Prelazak iz sveta igre u sistem nastavnih aktivnosti, deci u ranom uzrastu ne pada lako, pogotovu ako im se uskraćuje predmet poput fizičkog vaspitanja, koji za razliku od matematike i drugih „bitnih” predmeta, zadovoljava dečiju potrebu za igrom i fizičkom aktivnošću. Uskraćivanje časova fizičkog zarad matematike, deca doživljavaju po principu nagrade i kazne. Nagrada je sve ono što deca vole i što ne pretstavlja obavezu, a kazna upravo ono što nagradu uskraćuje. Zbog toga deca i razijaju negativan stav i odbojnost prema onome što doživljavaju kao kaznu.
 
Praksa u našim školama da se više pažnje pridaje matematici i drugim „bitnim” predmetima, kao i način na koji se sadržaji još uvek realizuju u nastavi, jesu svakako dovoljan razlog da deca stvore određenu odbojnost prema tim predmetima.
 
Program SuanPan mentalne aritmetike pored dvočasovnog rada zadataka na abakusu podrazumeva i odgovarajuće igre za decu (drame na času) koje deci zadovoljavaju potrebu za igrom. „Ogledala”, „Struja”, „Prepreka”, „Ritmičke asocijacije” samo su neke od igara koje deca igraju i na taj način razvijaju mentalne, fizičke i emocionalne potencijale.
 
 

Autor teksta:  Ivana Janjić, sociolog i saradnik u nastavi deo je tima obrazovno razvojnog centra Pro-Mens.

 

 

 

Big Ben

4. Juli 22/13 D2, Stražilovska 54
023/545-298 i 023/534-619
069/155-61-62

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.