Uticaj SuanPan mentalne aritmetike na razvoj dece predškolskog uzrasta

Predškolsko obrazovanje je presudno u sveukupnom razvoju deteta.
 
SuanPan mentalna aritmetika je jedna od tehnika koja pomaže deci predškolskog uzrasta u savladavanju osnovnih aritmetičkih veština.
 
U programu SuanPan mentalne aritmetike primarnu ulogu ima praktična, verbalna i misaona aktivnost svakog deteta. SuanPan mentalna aritmetika kod dece budi radoznalost, razvija misaone sposobnosti, jača samopouzdanje i u potpunosti rešava problem nedostatka pažnje, koncentracije i pamćenja. Deca uče da rešavanju problema pristupe kao avanturi ili izazovu.
 
Kada deca jednom uđu u čudesni svet brojeva mogu da otkriju potpuno nove i neočekivane stvari. Na primer, korišćenjem brojevnih kartica (koje se u nastavi koriste za upoznavanje dece predškolskog uzrasta sa simbolima brojeva), deca slaganjem nizova vrlo brzo shvataju da 1 i 1 nisu samo dva, već složeni jedan kraj drugog mogu biti i 11. Takođe preklapanjem određenih kartica mogu dobiti potpuno nove brojeve. Samim tim deca jačaju sposobnost logičkog razmišljanja.
 
Samopouzdanje je takođe veoma važno u razvoju samog deteta. Program SuanPan mentalne aritmetike kod dece jača samopouzdanje, jer kada deca jednom savladaju tehniku rada mogućnost greške ne postoji. Svest o tome da su trud i kontinuirani rad nagrađeni uspehom kod dece stvara pozitivan odnos prema učenju. Deca koja imaju samopouzdanje uživaju u komunikaciji sa drugom decom i ljudima. Osećaju se prijatno u društvu i vole grupne aktivnosti. Deca koja su svesna svojih vrlina i mana bez straha pristupaju rešavanju nekog problema i daju sve od sebe kako bi isti problem rešila. Takva deca uživaju u svom detinjstvu i stalno su nasmejana.
 
Zadovoljstvo deteta je jedan od velikih preduslova njegovog pozitivnog odnosa prema školi. Od pravilne pripreme deteta za školu zavisi njegov uspeh na početku, ali i tokom celog školovanja. Ukoliko je pravilno pripremljeno, dete će sa radošću očekivati dan polaska u školu. Upravo takav uticaj na decu predškolskog uzrasta ima program SuanPan mentalne aritmetike.
 
 

Autor teksta: Ana Momčilov, diplomirani vaspitač sa Montesori licencom, predavač Mentalne aritmetike SuanPan, Pro-Mens centra

Big Ben

4. Juli 22/13 D2, Stražilovska 54
023/545-298 i 023/534-619
069/155-61-62

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.