Kursevi engleskog jezika

Engleski jezik je jezik celog sveta i sa preko 380 miliona direktnih korisnika definitivno spada u najvažnije jezike, tj. jezik koji morate znati. Spada u grupu zapadnogermanskih jezika i ima status globalnog jezika, a četvrti je po redu što se rasprostranjenosti i broja korisnika tiče. Govori se u Velikoj Britaniji, SAD, Kanadi, Severnoj Irskoj, Australiji, Novom Zelandu, Južnoj Africi i mnogim drugim zemljama.

Svi kursevi engleskog jezika u našoj školi se organizuju prema pravilima važećeg Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, odnosno CEFR - a (The Common European Framework of Reference for Languages), što znači da postoji ukupno 6 nivoa obuke. Nivoi se kreću od A 1 kao početnog, pa sve do C 2 nivoa koji je rezervisan za najnaprednije polaznike.

Kurseve engleskog jezika prema starosti polaznika podelili smo na kurseve za odrasle i kurseve za decu.

Big Ben

4. Juli 22/13 D2, Stražilovska 54
023/545-298 i 023/534-619
069/155-61-62

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.