Montesori obrazovanje i SuanPan Mentalna aritmetika

Marija Montesori je svoju energiju usmerila ka detetu i ceo svoj život posvetila ostvarenju svojih ideja.
 
U jednom naselju u Rimu, nastanjenom ljudima iz siromašnih slojeva društva, Marija Montesori je osnovala prvu školu za decu uzrasta od tri do šest godina, koja se zvala „Dečja kuća“. U toj školi razvijala se pedagogija u čijem se središtu nalazi dete postavljeno u poseban ambijent koji omogućava njegov slobodan razvoj.
 
Suština SuanPan Mentalne aritmetike je u tome da dete biva postavljeno u situaciju samoobrazovanja u kojoj do izražaja dolaze sasvim nova svojstva deteta. Prilikom ispisivanja i brisanja brojeva na abakusu deca istovremeno koriste obe ruke, pa tako istovremeno pokreću obe hemisfere mozga. Istovremeno su upošljeni centri za kreativnost, maštu i opažanje, koji se nalaze u desnoj hemisferi mozga, kao i centri za matematiku, logiku, analizu i jezik, koji se nalaze u levoj hemisferi mozga. Upošljavanjem obe moždane hemisfere u isto vreme mozak radi punom parom, te tako rezultati ne mogu izostati. Program SuanPan Mentalne aritmetike ističe potencijale i jača samopouzdanje, što deci omogućava da sa osmehom i odlučnošću idu dalje kroz život.
 
Misao vodilja Marije Montesori bila je: „Pusti me da naučim sam“. Ona ističe da je dete čovek i traži da se poštuje njegova individualnost i potencijal koji poseduje. Svako dete ima sposobnost samorazvoja. Naša uloga je da stvorimo uslove da svako dete razvije svoj maksimum. Dete je aktivno biće i uči preko svojih čula. Ruka tj. šaka je usko povezana sa razvojem mozga deteta. Dete mora fizički da dodirne određeni predmet, da vidi njegov oblik, boju, veličinu, jer deca uče kroz sopstvenu aktivnost i iskustva, a ne samo slušajući.
 
Montesori pribor je poseban didaktički materijal iz oblasti matematike, i omogućava detetu da konkretnim doživljajima stvara osnovna matematička iskustva, i kao i u SuanPan Mentalnoj aritmetici, ponavljanjem određenih vežbi, pokreta dolazi do temeljnih saznanja, koja ostaju za ceo život.
 
Korišćenjem određenih Montesori didaktičkih materijala (aritmetički štapovi, brojevne kartice, zlatne perlice, rapavi brojevi i tangram) u SuanPan Mentalnoj aritmetici deci se umnogome olakšava upoznavanje sa brojevima, kao i učenje različitih matematičkih operacija.

Autor teksta: Ana Momčilov, diplomirani vaspitač sa Montesori licencom, predavač Mentalne aritmetike SuanPan, Pro-Mens centar

Galerija

Big Ben

4. Juli 22/13 D2, Stražilovska 54
023/545-298 i 023/534-619
069/155-61-62

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.