Mentalna arittmetika

Mozak je najznačajniji deo nervnog sistema. Smešten je u lobanjskoj čauri i obavijen moždanim opnama.

Suanpan mentalna aritmetika koristi sistem dve ruke – četiri prsta, za razliku od klasične mentalne aritmetike, odnosno korišćenja samo jedne ruke.

Abakus je drevna računaljka, koji se sastoji od kuglica nanizanih na žice unutar pravugaonog okvira.

Big Ben

4. Juli 22/13 D2, Stražilovska 54
023/545-298 i 023/534-619
069/155-61-62

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.