CILJ MENTALNE ARITMETIKE SuanPan

Cilj mentalne aritmetike SuanPan je specifična obuka koja podstiče:
 
    naviku pažljivog oduzimanja pri pažljivom posmatranju,
    razvoj odlične memorije i prizivanja podataka, sa maksimalnom efikasnošću, uz minimalan  napor,
    naviku korišćenja viseštrukih sposobnosti istovremeno, sa maksimalnom efikasnošću, uz minimalan napor,
    razvoj zvučnog rasuđivanja i jedinstvenog načina razmišljanja.
 
 
Deca koja steknu obrazovanje iz mentalne aritmetike SuanPan moći će da pokažu značajan napredak u sledećim oblastima:
   1. Pažnja- koncentracija i upijajuće moći;
   2. Slušanje- razumevanje i opažanje;
   3. Učenje putem taktilnih, vizuelnih i auditivnih nadražaja – pojačavanje osećaja iz pomenutih domena;
   4. Memorija i refleksi;
   5. Kreativnost i sposobnost zamišljanja – u odnosu na svoje vršnjake, kao i sposobnosti analize i logičkog razmišljanja;
   6. Samopouzdanje i samopoštovanje, koji dostižu svoj najviši stepen za taj uzrast.
 
Uopšteno, primena mentalne aritmetike aktivira mentalni potencijal i omogućuje bolji uspeh u obrazovanju i privatnom životu.

Big Ben

4. Juli 22/13 D2, Stražilovska 54
023/545-298 i 023/534-619
069/155-61-62

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.