ORGANIZACIJA NASTAVE

Program mentalne aritmetike SuanPan je program mentalnog razvoja dece od 5 do 14 godina. Shodno starosnoj grupi, podeljen je u tri edukativne jedinice:
 
    KINDER GRUPA - od 5 do 7 godina;
    PRIMARNA GRUPA -  od 7 do 10 godina;
    SEKUNDARNA GRUPA - od 11 do 14 godina.
 
 
Predavači su obučeni za pružanje nastave iz SuanPan mentalne aritmetike i licencirani od strane osnivača i vlasnika programa PRO-MENS.
 
Obuku kinder grupe vodi vaspitač sa višegodišnjim iskustvom. Kod rada sa decom uzrasta od 5 do 7 godina primenjuju se segmenti Montessori obrazovanja prilikom obuke mentalne aritmetike. Obuku dece u primarnoj i sekundarnoj grupi vode profesori razredne nastave.
 
Nastava se odvija jednom nedeljno, najčešće vikendom i potrazumeva tri vezana časa u trajanju od  45 minuta. Trajanje jednog nivoa je 8 meseci. Tokom nedelje, svaki polaznik bi trebao da izdvoji 15 minuta dnevno za vežbanje na abakusu.

Big Ben

4. Juli 22/13 D2, Stražilovska 54
023/545-298 i 023/534-619
069/155-61-62

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.