Posebna ponuda

BIG BEN centar za edukaciju nudi osnovcima, srednjoškolcima apsolutnu podršku u nastavi engleskog i nemačkog jezika,  kao i pripreme za sve vidove testova, kontrolnih zadataka i svih ostalih vidova provere znanja.

 

Nudimo konstruktivan i motivacioni rad sa osobama kojima treba podrška i pomoć u savladavanju određenih delova gradiva, sticanje znanja i prelazak sa nižeg na viši nivo poznavanja jezika.

Big Ben

4. Juli 22/13 D2, Stražilovska 54
023/545-298 i 023/534-619
069/155-61-62

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.