Po čemu se mentalna aritmetika SuanPan razlikuje od ostalih tehnika?

Suanpan mentalna aritmetika koristi sistem dve ruke – četiri prsta, za razliku od klasične mentalne aritmetike, odnosno korišćenja samo jedne ruke. Koristeći osnove SuanPan-a pri mentalnom računanju, uz posebne tehnike i multimedijalnu podršku u obrazovanju, učenici vrlo brzo usvajaju osnove decimalnog sistema postižući brze i tačne mentalne proračune.
 
Uporedni prikaz sistema jedne ruke i sistema obe ruke
 
Jedna ruka - klasična mentalna aritmetika
 
    Brzo
    Moguće greške pri računanju
    Centri desne hemisfere mozga su aktivni – centar za sliku
    Stimulacija pažnje i koncentracije
 
 
Dve ruke - mentalna aritmetika SuanPan
 
    Vrlo brzo
    Bez mogućnosti greške
    Aktivne su i leva i desna hemisfera - centar za sliku i centar za brojeve
    Dostizanje najvišeg nivoa pažnje i koncentracije, obzirom da su obe hemisfere mozga podjednako uključene

Big Ben

4. Juli 22/13 D2, Stražilovska 54
023/545-298 i 023/534-619
069/155-61-62

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.