Kursevi nemačkog jezika

 

-          Kursevi nemačkog jezika za odrasle

Nastava se odvija u grupama koje broje od 4 do 9 polaznika, dva puta nedeljno po 90 min. Predloženi fond je  90 časova. Program se radi po udžbeniku  Delfin za A1 i A2 nivoe, a za naprednije nivoe udžbenik Em neu. Takođe, organizujemo i kurseve poslovnog nemačkog jezika srednjeg nivoa. Na kraju kursa polaznici rade zavrni ispit koji se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Po položenom završnom ispitu, dobija se dvojezična diploma i izveštaj ( Zeugnis) o postignutom uspehu polaznika.

 

-          - Kursevi nemačkog jezika za decu

Nemački za decu je prilagođen kao pomoć pri savlađivanju školskog gradiva. Grupe su od 4 do 9 polaznika, časovi se odvijaju jednom nedeljno od 45 minuta ili 60 minuta u zavisnosti od veličine grupe. Nastava se odvija 9 meseci.

 

 

Opšti kursevi nemačkog jezika:

A1 (Anfänger – početni) - Kandidat razume i koristi poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. U stanju je da predstavi sebe i druge, da postavi drugim osobama pitanja o njihovoj ličnosti - na primer gde žive, kakve ljude poznaju ili šta poseduju - kao i da sam odgovori na takva pitanja. U stanju je da se sporazume na jednostavan način, ako sagovornici govore sporo i jasno, i ako su spremni da mu pomognu.

A2 (Grundstufe – početni) - Kandidat razume rečenice i često upotrebljene izraze, koji su u vezi sa oblastima neposrednog značenja (na primer informacije o ličnosti i porodici, kupovini, radu i neposrednom okruženju). U stanju je da se sporazume u jednostavnim, rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i direktnu razmenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju je da jednostavnim rečima opiše svoje poreklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe.

B1 (Mittelstufe – srednji) - Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama nemačkog govornog područja. U stanju je da se jasno i smisleno izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. U stanju je da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazloži svoje planove i stavove.

B2 (Mittelstufe – srednji) - Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje složenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama, razume stručne diskusije u svojoj oblasti. Može spontano i tečno da se sporazumeva tako da je moguć normalan razgovor sa maternjim govornikom bez većih napora za obe strane. Može se jasno i detaljno izraziti o širokom spektru tema, da objasni svoje mišljenje o aktuelnom pitanju i da navede prednosti i mane različitih mogućnosti.

C1 (Oberstufe -  viši) - Kandidat je u stanju da razume širok spektar zahtevnih, dužih tekstova i prepozna implicitna značenja u njima. U stanju je da se izrazi spontano i tečno, bez česte i uočljive potrebe za traženjem odgovarajućih izraza. U stanju je da u društvenom i profesionalnom životu ili tokom obrazovanja i studija jezik koristi delotvorno i fleksibilno. U stanju je da se jasno, strukturirano i opširno izjasni o kompleksnim sadržajima i pritom primereno koristi različita sredstva u svrhu povezivanja teksta.

C2 (Wirtschafts – Deutsch – profesionalni) - Kandidat je praktično u stanju da bez ikakvih napora razume sve što pročita ili čuje. U stanju je da sažme informacije iz različitih pisanih ili usmenih izvora i da pruži obrazloženja i objašnjenja kroz smisaoni prikaz. U stanju je da se spontano, izuzetno tečno i precizno izražava i pojasni finije nijanse značenja kompleksnijih sadržaja.

Big Ben

4. Juli 22/13 D2, Stražilovska 54
023/545-298 i 023/534-619
069/155-61-62

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.